23 กุมภาพันธ์ 2562 กำชับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ป้องกันการเกิดหมอกควันสร้างฝุ่นละออง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190223104711819

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำชับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อป้องกันการเกิดหมอกควันสร้างฝุ่นละออง โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่าให้ทำโครงการระดมพลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2562 ด้วยส่งกำลังพลไปสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9 จังหวัดภาคเหนือระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบปัจจุบันมีค่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM10 มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่อง ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าไม้ เกิดมลพิษหมอกควัน และเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเดินทางและการท่องเที่ยว รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน คาดการณ์ว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติให้ยกระดับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกำชับแก้ปัญหาฝุ่นละอองในต่างจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ได้ระดมกำลังพลจากพื้นที่มีปัญหาไฟป่าน้อยกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการกำหนดมาตรการในช่วงวิกฤต ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงเมษายน เพื่อสนับสนุนกำลังพลพนักงานดับไฟป่า